ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ท่านสามารถยื่นคำขอได้ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน

1.ยื่นแบบฟอร์มคำขอ

กรอกข้อมูลลงในแบบแบบฟอร์มช่องทางออนไลน์ พร้อมกับอัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอ หรือส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอมาทางไปรษณีย์

2.รอผลพิจารณา

เมื่อทีมงานได้รับเอกสาร ทางทีมงานจะตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้

3.สัมภาษณ์รายละเอียดกิจการเพื่อขอเงินทุน

ทีมงานจะสอบถามข้อมูลท่านเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบและสรุปข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการเจรจาขอเงินทุน หลังจากนั้นทีมงานจะดำเนินการนำเสนอข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อขอเงินทุน 

4.นัดหมายเซ็นสัญญาและรับเงิน

เมื่อเงินทุนได้รับการอนุมัติ จะมีการนัดหมาย ดำเนินการเซ็นสัญญา และส่งมอบเงินตามลำดับ